ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Έγκριση τύπου είναι η επίσημη αναγνώριση απο τις Αρχές ή την Υπηρεσία, της συμμόρφωσης ενός προϊόντος σύμφωνα με μία τεχνική προδιαγραφή ή κανονισμό.

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες που εκδόθηκαν τη δεκαετία του 1990 υποχρεώνουν την έγκριση τύπου των οχημάτων και των εξαρτημάτων τους (συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών). Τα ελαστικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μιας σειράς κανονισμών που επιβάλλουν τα χαρακτηριστικά διαστάσεων και επιδόσεων (φορτία, ταχύτητα, κλπ.) και τις σχετικές σημάνσεις.