ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Όλα τα ελαστικά που χρησιμοποιύνται σε αυτοκίνητα, σκούτερ, μοτοσικλέτες, επαγγελματικά και βαρέα οχήματα, τροχόσπιτα, κλπ πρέπει να έχουν έγκριση τύπου για να μπορούν να κυκλοφορήσουν.

 

Σήμανση εγκεκριμένων ελαστικών
Ένα εγκεκριμένο ελαστικό έχει σε ένα από τα δύο πλευρά του, μία σήμανση που αποτελείται από ένα κεφαλαίο γράμμα “E” σε κύκλο ή ένα μικρό γράμμα “e” σε τετράγωνο, ή και τα δύο, και ακολουθεί ένας αριθμός.
Αυτή η σήμανση πρέπει να ακολουθείται απο ένα αριθμό ο οποίος συνήθως περιλαμβάνει έξι/επτά ψηφία

Τα ελαστικά υποβάλλονται επίσης σε ελέγχους συμμόρφωσης για παραγωγή, ώστε το προϊόν να διασφαλίζει πάντα το ίδιο επίπεδο επιδόσεων.

Μόνο προϊόντα που πληρούν τα κριτήρια συμμόρφωσης μπορούν να πωλούνται, να αγοράζονται και να κυκλοφορούν στην αγορά.