ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

Το φρενάρισμα σε βρεγμένο δρόμο απαιτεί πολύ περισσότερο χώρο από όσο το φρενάρισμα στο στεγνό.

 

Με υπόλοιπο βάθος πέλματος 3 mm, η απόσταση φρεναρίσματος είναι 30% μεγαλύτερη από ό,τι με ένα νέο ελαστικό.
Με υπόλοιπο βάθος πέλματος 1.6 mm, η απόσταση φρεναρίσματος στο βρεγμένο μπορεί να είναι 50% μεγαλύτερη