ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αναγνώριση

 Τα Χειμερινά Ελαστικά ονομάζονται επίσης ελαστικά χιονιού. Αυτά τα ελαστικά αναγνωρίζονται με τη σήμανση M+S (π.χ.: "MS", "M/S", "M-S", "M&S") στο πλευρό. 

 Εκτός από τη νόμιμη σήμανση, μπορεί επίσης να φέρουν και πρόσθετα σύμβολα που να θυμίζουν τη χειμερινή περίοδο όπως ένα σχήμα βουνού, νιφάδες χιονιού, κλπ. Αυτά τα σύμβολα δεν είναι υποχρεωτικά από το νόμο και μπορεί να αποτελούν μία περαιτέρω ένδειξη του κατασκευαστή αναφορικά με τις επιδόσεις στο χιόνι.