ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες κατά την επιλογή ενός ελαστικού είναι:

  • Τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να είναι συμβατό με ένα συγκεκριμένο όχημα, όπως έχει τα προσδιορίσει και εγκρίνει ο κατασκευαστής του οχήματος (διάσταση, δείκτες φορτίου και ταχύτητας).

  • Το προσωπικό γούστο και οι οδηγικές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος (με σεβασμό στις αρχικές εγκρίσεις τύπου). Τα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά συμβατότητας με ένα συγκεκριμένο όχημα δηλώνονται μέσα στο Εγχειρίδιο Κατασκευαστή.

Για να δηλωθούν η διάσταση, η δομή και τα κύρια χαρακτηριστικά ενός ελαστικού (διαστάσεις και χρήση), υπάρχουν συμβατικοί κωδικοί και αριθμοί που υιοθετούνται σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι γνωστά σαν “σημάνσεις”.


Η “σήμανση” αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού και δηλώνει την πλήρη ταυτότητά του.


Ο δείκτης φορτίου. Δηλώνει το μέγιστο φορτίο που μπορεί να σηκώσει ένα ελαστικό. Εξ ορισμού, είναι ένας αριθμητικός κωδικός αλλά δεν αντιπροσωπεύει μία πραγματική ικανότητα. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο πίνακα μετατροπής.


Δείκτης ταχύτητας. Αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ταχύτητα με την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ελαστικό. Εκφράζεται με έναν αλφαβητικό κωδικό που περιλαμβάνει ένα γράμμα και, όπως ο δείκτης ταχύτητας, αναφέρεται σε έναν ειδικό πίνακα.


Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελαστικά με δείκτες φορτίου και ταχύτητας που είναι ίδιοι ή υψηλότεροι από εκείνους που αναγράφονται στο Εγχειρίδιο Κατασκευαστή.