ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Το ελαστικό δεν είναι ένα 'αξεσουάρ' αλλά ζωτικό τεχνικό εξάρτημα που παίζει ενεργό ρόλο στην ασφάλεια και τις επιδόσεις ενός οχήματος ενώ κινείται.
Η γνώση των ελαστικών είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε όλες τις καταστάσεις και για τη διασφάλιση των βέλτιστων επιδόσεων του οχήματός σας.

Το ελαστικό είναι το μοναδικό συνδετικό στοιχείο μεταξύ οχήματος και δρόμου. Δουλειά του είναι:

  • να φέρει το φορτίο και να μεταφέρει ισχύ

  • να κατευθύνει το όχημα

  • να συμβάλει στην πρόσφυση και στο φρενάρισμα

  • να συμβάλλει στην ανάρτηση του οχήματος

Οι βασικές απαιτήσεις από ένα ελαστικό συνοψίζονται σε δύο λέξεις: Συμπεριφορά και αξιοπιστία


Συμπεριφορά: Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με τις επιδόσεις ενός οχήματος σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, ευστάθειας και πρόσφυσης υπό διαφορετικές συνθήκες (διαδρομές, ταχύτητα, καιρός, κλπ.)

Αξιοπιστία: Η ικανότητα του ελαστικού, σε επίπεδο ποιότητας, να διατηρεί τις επιδόσεις του κάθε στιγμή σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια του ταξιδιού. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου της ασφάλειας και των επιδόσεων του οχήματος, απαιτείται προσεκτική συντήρηση των ελαστικών για τη διασφάλιση των επιδόσεων.