ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΞΟΝΑ

Ο νόμος που ισχύει αυτή τη στιγμή επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών τύπων ελαστικών στο ίδιο όχημα εφόσον τοποθετούνται ελαστικά του ιδίου τύπου στον ίδιο άξονα.


Με τον 'τύπο', εννοούμε:

  • κατασκευαστή (μάρκα)
  • διάσταση
  • ζάντα
  • δείκτη φορτίου
  • δείκτη ταχύτητας
  • δομή
  • κατηγορία χρήσης (δρόμος, ειδική, χιόνι, προσωρινή σε έκτακτη ανάγκη)


Ομοιόμορφο μοντάρισμα στους δύο άξονες σημαίνει ότι το όχημα θα προσφέρει ισορροπημένη συμπεριφορά σε όλες τις συνθήκες.


Διαφορετικές μάρκες ελαστικών συνήθως έχουν διαφορετικά εξαρτήματα και σύσταση γόμας.


Αυτό μπορεί να προκαλέψει υποστροφή ή υπερστροφή, κυρίως στις στροφές ή όταν το χιόνι ή η βροχή μειώνουν την πρόσφυση λόγω της διαφορετικής πλευρικής παραμόρφωσης της δομής ή της διαφορετικής πρόσφυσης.