ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ως διάρκεια ζωής ενός ελαστικού ονομάζεται ο αριθμός των χιλιομέτρων που αυτό ταξιδεύει σε καλή κατάσταση μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί αντικατάσταση επειδή έχει φθαρεί.


Ο ΚΟΚ προβλέπει ότι ένα ελαστικό θεωρείται φθαρμένο και ακατάλληλο για την κυκλοφορία όταν το βάθος πέλματος είναι μικρότερο από 1.6 mm.  


Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τη φθορά του πέλματος χρησιμοποιώντας τους ειδικούς δείκτες που βρίσκονται δίπλα στη σήμανση TWI στο πάνω τμήμα του πλευρού. Αυτοί οι δείκτες που βρίσκονται στις κύριες αυλακώσεις του πέλματος αποτελούνται από εξοχές στις αυλακώσεις ύψους ακριβώς 1.6 mm.
Έτσι μπορείτε να καταλάβετε πολύ εύκολα πότε έχετε φτάσει στο νόμιμο όριο χρήσης καθώς η αυλάκωση του πέλματος θα έχει εξαφανιστεί στα σημεία των δεικτών TWI.


Λάβετε υπόψη ότι οι επιδόσεις του ελαστικού σε υγρές συνθήκες μειώνονται αναλογικά με τη μείωση του ύψους του πέλματος. Όσο μεγαλύτερη είναι η φθορά του πέλματος, τόσο μικρότερη η ποσότητα του νερού στην επιφάνεια του δρόμου που μπορεί να εισέλθει στις αυλακώσεις. Αυτό μειώνει το επίπεδο ασφάλειας: οι αποστάσεις φρεναρίσματος μεγαλώνουν και μπορεί να παρατηρηθεί υδρολίσθηση.


Για να παραμείνετε μέσα σε περιθώρια ασφαλείας σας προτείνουμε αντικατάσταση των ελαστικών όταν το υπόλοιπο βάθος πέλματος είναι περίπου 3 mm, ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν ξαφνικά. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ανεξάρτητα από το νόμιμο όριο, επιβάλλεται ένας επαγγελματικός έλεγχος των ελαστικών.Μη φυσιολογική ή τοπική φθορά, ξεφλούδισμα του πέλματος ή των πλευρών, είναι σημάδια που δεν πρέπει να παραβλέπονται.


Eιδικότερα, το ξεφλούδισμα των πλευρών δηλώνει πιθανό κίνδυνο: Προκαλείται από προσκρούσεις (σε κράσπεδο, λακούβες, κλπ), και αποδεικνύει ότι η δομή του ελαστικού έχει υποστεί εκτενή και ανεπανόρθωτη ζημιά. Το ελαστικό δεν έχει την αρχική του ασφάλεια.