ΑΝΩΜΑΛΗ ΦΘΟΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Πέρα από τη συνήθη διαμήκη φθορά λόγω περιστροφής, το ελαστικό υφίσταται μία πλευρική φθορά λόγω μη φυσιολογικής τριβής.
Αυτή η κατάσταση προκαλεί τοπική ανομοιόμορφη φθορά, ικανή να μειώσει σημαντικά την οδηγική άνεση (θόρυβος κατά τη διάρκεια περιστροφής και ενοχλητικοί κραδασμοί) και τη διάρκεια ζωής (πρώιμη αντικατάσταση ανομοιόμορφα φθαρμένων ελαστικών).
Η ανομοιόμορφη χρήση μπορεί να ενταθεί:

  • μόνο στον έναν ώμο

  • και στους δύο ώμους

  • στο κέντρο του πέλματος

Έντονη φθορά στον έναν ώμο


Αυτή προκαλείται από την περιστροφή των ελαστικών γύρω από έναν όχι απολύτως κατακόρυφο άξονα και /  όχι απολύτως παράλληλα προς την κατεύθυνση του ταξιδιού.
Η γωνία κάμπερ είναι η γωνία κλίσης του τροχού ως προς την κατακόρυφη από το έδαφος. Αν το πάνω τμήμα του τροχού έχει κλίση προς τα έξω, το κάμπερ είναι θετικό, αλλά εάν κλίνει προς τα μέσα, είναι αρνητικό.

Και στις δύο περιπτώσεις, θετικού ή αρνητικού κάμπερ, τα ελαστικά περιστρέφονται γύρω από έναν όχι απολύτως κατακόρυφο άξονα ως προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Αυτή η φθορά συχνά σχετίζεται με την αποκόλληση πέλματος και την εμφάνιση τραχύτητας στα άκρα του πέλματος.

Έντονη φθορά και στους δύο ώμους

Αυτή προκαλείται από μία παραμόρφωση στην επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα, που προκαλεί μεγαλύτερο φορτίο στους ώμους ή  λόγω λάθος γεωμετρία τροχού (γωνία κάμπερ εκτός ορίων).

Αυτός ο τύπος παραμόρφωσης συνήθως οφείλεται σε:

Ανεπαρκή πίεση ελαστικού
Η πίεση είναι χαμηλότερη από τις τιμές που ορίζει ο κατασκευαστής αυτοκινήτου.

Υπερβολικά φαρδιές ζάντες


Οι φαρδύτερες από το προβλεπόμενο ζάντες δημιουργούν κενά στις εξοχές έδρασης και πρόσθετα φορτία στο σκελετό, με αποτέλεσμα μία παραμόρφωση όπως αυτή που προκαλείται από ανεπαρκή πίεση.

Έντονη φθορά στο κέντρο του πέλματος

Αυτή προκαλείται από παραμόρφωση στην επιφάνεια επαφής με το οδόστρωμα, προκαλώντας μεγαλύτερο φορτίο στο κέντρο του πέλματος και κατά συνέπεια  μεγαλύτερη κατανάλωση.

Αυτός ο τύπος παραμόρφωσης συνήθως οφείλεται σε:

Υπερβολική πίεση ελαστικού
Η πίεση είναι υψηλότερη από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής αυτοκινήτου.

Υπερβολικά στενές ζάντες

Οι πιο στενές από το προβλεπόμενο ζάντες μειώνουν υπερβολικά τις αποστάσεις των εξοχών έδρασης και παράγουν πρόσθετα φορτία στο σκελετό, με αποτέλεσμα μία παραμόρφωση όπως αυτή που προκαλείται απο υπερβολική πίεση.