ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η διαφύλαξη του Απορρήτου είναι μία αξία, την οποία αναγνωρίζει και σέβεται η PIRELLI & C. S.p.A. (υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφεξής η «Pirelli»). 


Πριν συμπληρώσετε και αποστείλετε το έντυπο εγγραφής, συστήνουμε την ανάγνωση της παρούσας πολιτικής, που περιγράφει τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων.


  1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν στο ηλεκτρονικό αρχείο της Pirelli Sistemi Informativi S.r.l., ιταλικής εταιρίας του ομίλου Pirelli (εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφεξής η "Pirelli Sistemi Informativi"). Η αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σας στην παρούσα ενέργεια (εφεξής «η ενέργεια»).

  2. Σε περίπτωση συγκατάθεσής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα δύναται να χρησιμοποιηθούν από την Pirelli για να μπορεί η ίδια και οι άλλες εταιρίες του Ομίλου Pirelli και επιλεγμένοι συνεργάτες και μεταπωλητές τους να σας ενημερώνουν για μελλοντικές προσφορές προϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Pirelli συμπεριλαμβάνει όλες τις εταιρίες στην Ε.Ε. και την Ελβετία, που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την Pirelli.

  3. Η υποβολή ή μη των προσωπικών σας δεδομένων και η συγκατάθεση στην επεξεργασία τους επαφίεται αποκλειστικά στην κρίση σας και είναι προαιρετική, αλλά δίχως αυτή δεν θα είναι δυνατή: α. η συμμετοχή στην ενέργεια και β. η λήψη προωθητικών ενεργειών και προσφορών προϊόντων από ι. την Pirelli αλλά και ιι. συνεργάτες και μεταπωλητές αυτής. 

  4. Η Pirelli φροντίζει να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλώς και να τα προστατεύει από μη ενδεδειγμένη δημοσιοποίηση. Έχουμε ενεργοποιήσει μία σειρά ενεργειών για να φυλάξουμε με ασφάλεια τα δεδομένα στα συστήματά μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διατηρούνται σε ασφαλή δίκτυα, προσβάσιμα σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων με επιμέρους δικαιώματα πρόσβασης.

  5. Ανά πάσα στιγμή θα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχουν οι ισχύοντες νόμοι που διέπουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος πρόσβασης στα αποθηκευμένα δεδομένα σας και αντίρρησης στην επεξεργασία τους, καθώς και της ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής τους για σύννομους λόγους, κατά τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997, ως ισχύει), αρκεί να λάβουμε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy.dept@pirelli.com. Οι υπάλληλοι της Pirelli που θα είναι κατά βάση υπεύθυνοι για την επεξεργασία, θα είναι οι απασχολούμενοι στο τμήμα επικοινωνίας και από την πλευρά της Pirelli Sistemi Informativi, οι διαχειριστές του συστήματος πληροφορικής.

ΕΧΩ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΡΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ. ΕΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΔΩ.


ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ: 

ΣΥΝΑΙΝΩ                ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ
Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων με σκοπό τη συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ) 


ΣΥΝΑΙΝΩ                ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ
Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων έτσι ώστε να επιτραπεί στην Pirelli και στις εταιρίες του Ομίλου Pirelli να με ενημερώνουν για μελλοντικές προσφορές προϊόντων ή/και προωθητικές ενέργειες (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ) 


ΣΥΝΑΙΝΩ                ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ
Στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων έτσι ώστε να επιτραπεί σε επιλεγμένους συνεργάτες και μεταπωλητές της Pirelli και των εταιριών του Ομίλου Pirelli να με ενημερώνουν για μελλοντικές προσφορές προϊόντων ή/και προωθητικές ενέργειες στην περιοχή μου (ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ)