Opony zimowe

JAK ROZPOZNAĆ OPONĘ ZIMOWĄ


W okresach przejściowych (zima-wiosna i jesień-zima), gdy warunki pogodowe są zmienne, a także w przypadku wyjazdów w góry lub w razie opadu śniegu w niezwykłej porze roku opony letnie mogą nie posiadać odpowiedniej przyczepności, co doprowadzić może do niebezpiecznej sytuacji na śliskiej drodze pokrytej mieszanką deszczu, śniegu i błota. 

Opony zimowe są wykonane z odpowiedniej mieszanki posiadają bieżnik poprawiający przyczepność nawet w takich warunkach i na drogach, przy których stoją znaki zakazujące wjazdu pojazdami bez opon zimowych lub łańcuchów.

Opony zimowe posiadają zwykle oznaczenia „winter”, „snow” lub „M+S”, które oznaczają, że oponę można stosować na błocie i śniegu.


BIEŻNIK KIERUNKOWY I ASYMETRYCZNY


Wzrost prędkości samochodów spowodował, że podczas jazdy po śniegu konieczne jest stosowanie specjalnego bieżnika. Opony kierunkowe i asymetryczne zastąpiły tradycyjne bieżniki „przeciwśnieżne” o symetrycznym wzorze, posiadające twardą i bardzo głośną kostkę.

W porównaniu do bieżnika symetrycznego bieżnik kierunkowy posiada następujące zalety:

- lepsze odprowadzanie wody na mokrej nawierzchni

- mniejsze ryzyko aquaplaningu

- lepsza przyczepność na topniejącym śniegu

- mniejszy hałas

- skrócenie drogi hamowania na śniegu i lodzie

Bieżniki kierunkowe zaleca się dla pojazdów o małej i średniej mocy.

Opony asymetryczne przeznaczone są dla pojazdów z dużymi silnikami, w których z uwagi na duży moment obrotowy i większe prędkości konieczne jest doskonalenie wszystkich podzespołów. Wewnętrzna część opony asymetrycznej zapewnia przyczepność i ułatwia hamowanie, część środkowa z głębokimi rowkami wzdłużnymi przeciwdziała aquaplaningowi, zaś część zewnętrzna zapewnia właściwe kierowanie i stabilność kierunkową.


WZÓR BIEŻNIKA


Jedną z podstawowych właściwości odróżniających opony letnie od zimowych jest obecność wąskich lamelI w bieżniku opon zimowych.

Ich zadaniem jest zwiększenie elastyczności bieżnika podczas toczenia, co zwiększa komfort jazdy. Jednocześnie lamele poprawiają przyczepność na śniegu wciągając go, zaś na lodzie działają jak przyssawki.

 

WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI


Mieszanka, z której robi się opony zimowe, jest całkiem inna od używanej w oponach letnich. Mieszanka zimowa musi zapewniać lepszą skuteczność na śniegu i lodzie, w niskich temperaturach, spadających niekiedy poniżej -20°C.

W skład mieszanki opon zimowych wchodzą specjalne polimery i krzem oraz inne „silnie wiążące” składniki, które maja za zadanie zapewnić doskonałe działanie i wysoką jakość:

- dobra przyczepność przy rozpędzaniu i hamowaniu

- maksymalna przyczepność na stromych podjazdach i zjazdach

- dobra przyczepność w zakrętach

- dobre działanie także na suchej nawierzchni

- obniżenie kosztów dzięki długiej żywotności

Zastosowanie specjalnych składników poprawiających przyczepność powoduje, że opony zimowe są bardziej narażone na uszkodzenia wskutek starzenia i niewłaściwej dbałości o nie.

Zalecamy stałą konserwację zapobiegawczą i naprawczą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do dalszej przydatności opony należy skontaktować się z odpowiednim specjalistą.


CIŚNIENIE W OPONACH


W oponach zimowych stosunek części pełnych do pustych jest niższy niż w letnich.

Takie rozwiązanie stosuje się z następujących względów:

- Zwiększenie odprowadzania wody pozwalające na poprawę przyczepności na mokrej nawierzchni i zmniejszenie ryzyka aquaplaningu

- Materiał, z którego wykonany jest bieżnik zapewnia niezbędną przyczepność w niskich temperaturach

- Zwiększenie zdolności chwytania śniegu po to by wykorzystać fakt, że przyczepność śniegu do śniegu jest większa niż między gumą i śniegiem.

- Zapewnienie właściwej przyczepności bieżnika, zwłaszcza w niskich temperaturach.

Jeśli brak jest innych wskazań, ciśnienie w oponach należy utrzymywać na poziomie określonym w instrukcji obsługi pojazdu plus 0,2-0,3 bar, zwłaszcza w przypadku jeżdżenia głownie po autostradach lub w razie bardzo niskiej temperatury otoczenia, po to by:

- zrównoważyć spadek ciśnienia związany ze spadkiem temperatury;

- ograniczyć wyginanie się oplotu opony i tym samym zmniejszyć temperaturę opony podczas długiej, szybkiej jazdy po autostradzie

- ograniczyć zamykanie się rowków na powierzchni styku z nawierzchnią

Wpływ ciśnienia w oponie na powyższe elementy można łatwo wyjaśnić. Zlekceważenie go lub celowe obniżanie ciśnienia w oponach zmniejsza skuteczność opon na śniegu i mokrej nawierzchni, pogarsza komfort podczas szybkiej jazdy po nawierzchni suchej, zagraża zachowaniu pojazdu, powoduje nierównomierne zużywanie opon, nadmierną emisję hałasu i zmniejszenie gładkości jazdy.

Trzeba także pamiętać, że na ciśnienie wpływa temperatura zewnętrzna: ciśnienie rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

Różnica ciśnienia miedzy temperaturą -20 i +20 °C wynosi około 20%, co dowodzi raz jeszcze jak ważne jest regularne sprawdzanie i korygowanie ciśnienia w oponach.


SKUTECZNOŚĆ


W bieżniku opon zimowych stosunek części pełnych do pustych jest niższy niż w letnich: rowki opon zimowych są szersze i głębsze.

Takie rozwiązanie stosuje się z następujących względów technicznych:

- Zwiększenie odprowadzania wody pozwalające na poprawę przyczepności na mokrej nawierzchni i zmniejszenie ryzyka aquaplaningu

- Materiał, z którego wykonany jest bieżnik zapewnia niezbędną przyczepność w niskich temperaturach

- Zwiększenie zdolności chwytania śniegu po to by wykorzystać fakt, że przyczepność śniegu do śniegu jest większa niż między gumą i śniegiem.

- Zapewnienie właściwej przyczepności bieżnika, zwłaszcza w niskich temperaturach.

Opony M+S pokazują swoje zalety jeśli posiadają bieżnik o głębokości co najmniej 4 mm. Później nie nadają się już do użycia w zimie, choć z prawnego punktu widzenia można z nich korzystać aż do głębokości 1,6 mm


WYPOSAŻENIE


Chcąc w pełni wykorzystać możliwości pojazdu należy wyposażyć go w cztery opony zimowe tego samego rodzaju.

Jest to szczególnie istotne w przypadku pojazdów z napędem przednim.

Jeśli w takim pojeździe zastosuje się opony zimowe tylko na przedniej osi, w zakręcie, na mokrej lub śliskiej nawierzchni powstaje duża różnica w przyczepności osi przedniej i tylnej. Ponieważ to tylna oś ma mniejszą przyczepność, pojazd może łatwo wpaść w poślizg.

Można powiedzieć, że kompatybilność wyposażenia ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa podczas jazdy, zwłaszcza na mokrej lub śliskiej nawierzchni. Sytuacje niebezpieczne mogą powstawać w związku z następującymi okolicznościami:

- stosowanie różnych opon (na przykład 2 letnich i 2 zimowych);

- stosowanie opon zimowych różnych marek i/lub z różnymi bieżnikami

- montaż opony w niewłaściwym kierunku

- stosowanie na tej samej osi opon o różnej głębokości bieżnika

O ile instrukcja użytkowania pojazdu nie określa inaczej, rozmiar opon zimowych i letnich powinien być taki sam.

Indeks prędkości zimowych opon M+S jest zwykle niższy niż w przypadku opon letnich. Korzystając z takich opon należy, bez względu na maksymalną prędkość pojazdu, stosować się do ograniczenia prędkości podanego na ścianie opony w postaci kodu.

Zalecamy stosowanie opon zimowych o indeksie prędkości jak najbardziej zbliżonym do indeksu opon letnich i z indeksem obciążenia co najmniej równym lub wyższym.