Symbol dot

Oznaczenie DOT wskazuje na zgodność opony ze standardami Ministerstwa Transportu. Stanowi także podsumowanie ważnych informacji o oponie.

Symbol dot

1. Wskazuje na zgodność opony ze standardami Ministerstwa Transportu
2. Za pomocą kodu określa zakład, który wyprodukował oponę
3. Za pomocą kodu określa rozmiar opony
4. Zawiera kod produktu wytwórcy
5. Wskazuje datę produkcji (np. 472 to 47 tydzień roku 1992 zaś 4709 to tydzień 47 roku 2009)