Nierowne zuzycie

Oprócz zwykłego ścierania wzdłużnego powodowanego obracaniem się, opona narażona jest na ścieranie boczne powodowane tarciem (uważane za nietypowy stan). Taki stan użycia tworzy „miejscowe” nierówne zużycie, które może oznaczać znaczący spadek komfortu prowadzenia (hałas podczas obracania i irytujące drgania) i w żywotności w kilometrach (wczesna wymiana mocno zużytych opon).


Nierówne zużycie może się uwydatnić:

  • tylko na jednym barku

  • na obu barkach

  • na środku bieżnika

nierowne-zuzycie
Uwydatnione zużycie na jednym barku

Powstaje w skutek obracania się opony na jednej nie idealnie ustawionej w poziomie osi i/lub na osi, która nie leży równolegle do kierunku jazdy.
Wypuklenie to nachylenie kąta koła względem pionu nawierzchni. Jeśli górna część koła jest wypuklona na zewnątrz, wypuklenie jest dodatnie, jeśli wychyla się do wewnątrz, wówczas jest ujemne.
W obudwu przypadkach wypuklenia dodatniego i ujemnego, opony kręcą się na osi, która nie jest prostopadła do kierunku jazdy.
Takie zużycia często kojarzy się ze zdzieraniem i obecnością zadziorów na obu brzegach wzorów. 

Kiedy wymienic
Uwydatnione zużycie na obu barkach

Jest to spowodowane deformacją na obszarze kontaktu z nawierzchnią, która determinuje większy ciężar na barkach, lub poprzez sumę kątów geometrycznych nieprawidłowego koła (wypuklenie kojarzone z niedostatecznym wyrównaniem).

Kiedy wymienic
Zwiększone zużycie na środku bieżnika

Wynika ono z deformacji obszaru stykającego się z podłożem i powoduje zwiększenie obciążenia środkowej bieżnika i szybsze jego zużycie.Tego rodzaju deformacja powstaje zwykle na skutek następujących przyczyn:

Zbyt wysokie ciśnienie w oponie. Ciśnienie jest wyższe od zalecanego przez producenta pojazdu.

Zbyt wąskie felgi. Przy zastosowaniu zbyt wąskiej felgi stopki opony znajdują się za blisko siebie, powodując naprężenia w oponie i prowadząc do deformacji podobnej do wynikającej ze zbyt wysokiego ciśnienia.