Dobór opon do samochodu

Dwa najważniejsze czynniki w trakcie wybierania opony: 


1. Obowiązkowo należy stosować się do wytycznych producenta danego pojazdu zawartych w homologacji (rozmiar, indeks prędkości, nośności).


2. Indywidualne preferencje kierowcy w odniesieniu do stylu jazdy, warunków drogowych oraz klimatu nie zapominając o wytycznych z homologacji. Aby określić właściwy rozmiar i parametry opony należy kierować się uniwersalnymi "oznaczeniami" znajdującymi się na ścianie opony. 


Indeks nośności. Wskaźnik ten określa maksymalne obciążenie, które może zostać przyjęte przez jedną oponę.


Dopuszczalne jest użycie opon z indeksem takim samym bądź wyższym, określonym w homologacji.