Badanie techniczne samochodu: porady i wskazówki

Badanie techniczne - spotkanie obowiązkowe

Wszystkie pojazdy muszą okresowo przechodzić badanie techniczne, wymagane przepisami prawa, stanowiące poświadczenie ich zdatności do swobodnego poruszania się po drogach. 

 

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu

Koszt badania technicznego samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5 t napędzanego silnikiem benzynowym lub dieslem to koszt 99 zł. Wysokość opłaty została ustalona przez

 

Badanie techniczne pojazdu: przepisy

Ministra Infrastruktury rozporządzeniem z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami). Badania techniczne pojazdu wykonuje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów. Uprawnienia dla diagnosty do przeprowadzania badań technicznych pojazdów wydaje starosta.

 

Ustalenie daty badania technicznego jest bardzo ważne, ponieważ w razie kontroli przez policję, która stwierdzi brak aktualnych badań, dowód rejestracyjny pojazdu zostanie zatrzymany. Aby go odzyskać, należy w ciągu 7 dni udać się do okręgowej stacji kontrolnej i dopiero po otrzymaniu pozytywnej oceny diagnosty można odebrać swój dokument w wydziale komunikacji. Jeżeli pomimo to kierowca korzysta z pojazdu, także z zawieszonym dowodem rejestracyjnym lub z negatywnym wynikiem badania technicznego, naraża się na postępowanie sądowe i karę grzywny.

 

Pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji (wyjątkiem są samochody fabrycznie wyposażone w instalację LPG, które należy kontrolować co roku). Kolejne badanie wykonuje się nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania. Po tym czasie każde kolejne badanie techniczne przeprowadza się co roku.


Takie terminy badań obowiązują w przypadku samochodów, motocykli, a także przyczep kempingowych, samochodów dostawczych, ciężarówek i przyczep, których masa nie przekracza 3,5 tony. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM”, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.


W wielu warsztatach samochodowych Driver Center można przeprowadzić badanie techniczne, ponieważ posiadają one upoważnienie Ministerstwa Transportu. Nasi fachowcy sprawdzą, czy wszystkie części podlegające kontroli są w dobrym stanie i działają, zapewniając usługę wysokiej jakości i maksymalny profesjonalizm, ponieważ naszym dążeniem jest stać się dla was punktem oparcia, również w przyszłości, we wszelkich problemach, na jakie możecie napotkać używając swojego samochodu.

 

Badanie trwa około 30 minut. W tym celu należy zgłosić się do najbliższego Driver Center z pojazdem i przekazać pracownikom dowód rejestracyjny, będący w pewnym sensie "dowodem osobistym" samochodu. Wynik badania zostanie wpisany do tego dokumentu w odpowiedniej rubryce, poprzez wklejenie specjalnego znaczka lub wbicie stempla.

Jeżeli pojazd przejdzie pomyślnie wszystkie kontrole, otrzymuje wpis będący zaświadczeniem o dopuszczeniu do jazdy po drogach przez czas określony przepisami prawa, do czasu kolejnego badania technicznego (zazwyczaj dwa lata, jak pisaliśmy wcześniej, za wyjątkiem specjalnych przypadków).


Podczas badania okresowego pojazdu diagnosta może wykryć usterki, nie wpływające na bezpieczeństwo jazdy, ale których występowanie jednak uniemożliwia wystawienie pozytywnej oceny stanu technicznego samochodu. W takiej sytuacji osoba przeprowadzająca badanie nie zatrzymuje dowodu rejestracyjnego, a wystawia jedynie zaświadczenie stwierdzające, że auto nie przeszło przeglądu technicznego. Tego typu dokument zobowiązuje właściciela do niezwłocznej naprawy wskazanych usterek. Osoba posiadająca samochód musi usunąć usterki pojazdu w ciągu 14 dni od wystawienia zaświadczenia i ponownie zgłosić się do stacji kontroli pojazdów w celu zweryfikowania ich usunięcia.

 

Badanie techniczne auta: czym jest i co obejmuje?

Oto kontrole przeprowadzane w trakcie badania technicznego: wszystkie one służą temu, by upewnić się, że pojazd gwarantuje niezbędny poziom bezpieczeństwa w czasie jazdy.

  • Przy użyciu specjalnych przyrządów testuje się układ hamulcowy oraz zawieszenie. Kontroli poddawany jest ogólny stan, skuteczność i wyważenie hamulców, a także stan zużycia tarcz i klocków. Badanie musi potwierdzać skuteczność mechaniczną hamulca awaryjnego i hamulca postojowego, nazywanego ręcznym.

  • Kontroli poddaje się również płynność układu kierowniczego poprzez wykonanie ruchów z góry w dół i z prawej do lewej. Nie mogą być wyczuwalne luzy, a kierownica musi być poprawnie zamocowana do kolumny. Sprawdza się również wszystkie połączenia i przeguby, ewentualnie działanie wspomagania kierownicy (o ile pojazd jest w nie wyposażony) oraz łożyska kół.

  • Szyby muszą odpowiadać normom prawnym. Nie wolno, na przykład, naklejać na nie niehomologowanych folii przyciemniających i przede wszystkim szyby muszą być całe i bez defektów. W przypadku pęknięć zawsze zalecamy (także wtedy, gdy nie jest przeprowadzane badanie techniczne), by udać się do Driver Center celem naprawy lub wymiany uszkodzonych szyb. Przypominamy, że pęknięcie na przedniej szybie można wypełnić specjalnym wypełniaczem, jeżeli nie przekracza on około 2,5 cm, natomiast pęknięcia na pozostałych szybach powodują konieczność bezwzględnej wymiany. Wracając do tematu badania technicznego, należy pamiętać, że widoczność przez przednią szybę nie może być ograniczona żadnymi naklejkami itp. Wszystkie systemy czyszczące muszą być w pełni sprawne: pióra muszą być całe (powinno się je wymieniać raz do roku), silniczek w spryskiwaczu musi zapewniać dostarczenie odpowiedniego strumienia płynu czyszczącego, a wycieraczka musi prawidłowo przesuwać się po swoim polu działania. Również urządzenia zapobiegające parowaniu, wewnętrzna wentylacja i rozmrażanie muszą działać prawidłowo.

  • Kontroli poddawana jest instalacja elektryczna, poprzez sprawdzenie wszystkich zewnętrznych urządzeń oświetlających. Światła mijania i światła długie muszą być sprawne i posiadać homologację. Przełączanie ze świateł mijania na długie musi działać prawidłowo. Ponadto kontroli podlegają światła pozycyjne, światła stopu, światła przciwmgielne, kierunkowskazy, oświetlenie tablic rejestracyjnych, światła cofania oraz wszystkie kontrolki na tablicy rozdzielczej. Jeżeli samochód jest fabrycznie wyposażony w reflektory ksenonowe, ich działanie bez problemu jest testowane tak samo, jak w przypadku zwykłych świateł mijania/świateł długich. Jednak jeśli zostały one zamontowane później i nie stanowią oryginalnego wyposażenia samochodu, można spodziewać się problemów z uzyskaniem pozytywnego wyniku badania technicznego, jeśli lampy nie spełniają wymagań Prawa o ruchu drogowym.

  • Kontrolowane są również osie, koła, stan opon oraz zawieszenie. Jeśli chodzi o opony, ważne jest, by ich charakterystyka techniczna była zgodna z podaną w dowodzie rejestracyjnym i aby opony zamontowane na jednej osi miały zgodną markę i model. Nie mogą być również uszkodzone ani nadmiernie czy nierównomiernie zniszczone; zużycie bieżnika musi być widocznie równomierne, ponieważ oznacza to, że stan ogumienia pozwala na bezpieczne korzystanie z pojazdu w czasie jazdy. Polskie przepisy prawa wymagają, aby pojazd był wyposażony w opony o głębokości rzeźby bieżnika nie mniejszej niż 1,6 mm (dla opon autobusu powinno to być to co najmniej 3 mm).

  • Kontroli poddawany jest również ogólny stan karoserii, podłogi, przewodów paliwowych, foteli, zamków, zaczepów zawieszenia, tłumika i wszystkich struktur zainstalowanych w samochodzie (np. uchwyt na narty).

  • Jeżeli w samochodzie jest zainstalowana instalacja gazowa, także ona podlega kontroli. Dla tych komponentów przewidziano osobne terminy badań technicznych, przeprowadzanych z reguły co dziesięć lat.

  • Kontroli poddawane jest także wybrane wyposażenie dodatkowe. Ocenie poddaje się prawidłowe działanie tablicy rozdzielczej, klaksonu i wszystkich elektrycznych urządzeń sterowania oraz pedałów. Sprawdza się także skuteczność mocowania akumulatora, koła zapasowego, kierownicy, foteli, pasów bezpieczeństwa (które należy poddać homologacji, o ile nie znajdowały się w samochodzie w stanie fabrycznym, co może mieć miejsce w przypadku niektórych aut zabytkowych), a także ewentualnych elementów, które zostały dostosowane pod kątem osób niepełnosprawnych.

  • Na zakończenie badania przeglądowi poddaje się komorę silnika: nie mogą w niej występować pozostałości płynu smarnego, a układ chłodzenia musi być w stanie nienaruszonym. Jeśli chodzi o emisję gazów i spalin, muszą one mieścić się w normach określonych prawem.

Dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych pojazdów i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu niezwłocznie po ich wykonaniu zamieszcza się w rejestrze badań technicznych i przechowuje w nim przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu dane i informacje archiwizuje się na nośniku informatycznym i przechowuje przez okres 5 lat.