ZBIEŻNOŚĆ KÓŁ

Ustawienie kół pojazdu na jednej osi, przy którym odległość między ich obręczami z przodu jest mniejsza niż z tyłu.

Zbieżność - kontrola obowiązkowa

Koła w samochodzie nie są montowane w idealnie prostopadłym położeniu w stosunku do drogi; gdyby tak było, nie dałoby się kierować pojazdem, ponieważ siły oddziałujące w czasie jazdy na opony doprowadzałyby do odchylenia trajektorii. Aby jak najskuteczniej zniwelować takie siły, należy instalować koła z zachowaniem określonych kątów nachylenia, ustalanych przez producenta. Niestety, ciągłe uderzenia o krawężnik lub inne przeszkody mogą zmienić te wartości, które należy ponownie wyregulować w warsztacie samochodowym, aby zapewnić sobie wygodną i bezpieczną jazdę.

Jednym z kątów, które należy okresowo kontrolować i ewentualnie skorygować, jest zbieżność. Kontrolę taką powinno się zlecać naszym oddziałom Driver Center, co najmniej raz do roku.

CZYM JEST ZBIEŻNOŚĆ

Zbieżność to jedna z regulacji umożliwiająca korygowanie problemów z trajektorią i z przyczepnością opon, ponieważ równoważy siły oddziałujące na koła, dzięki czemu jazda staje się stabilniejsza, a pojazd sprawniej reaguje na manewry układu sterowania (tym samym spada wpływ zakłóceń spowodowanych kontaktem z asfaltem).

Jednostką miary zbieżności są stopnie, a pomiaru dokonuje oponiarz, porównując wartości najbardziej wysuniętego i najmocniej cofniętego punktu w obręczy, na wysokości piasty.

Ze zbieżnością ujemną (określaną także jako otwarta, lub rozbieżność) (UŻYĆ ILUSTRACJI IDENTYFIKUJĄCEJ) mamy do czynienia, gdy przednia część koła jest skierowana na zewnątrz od samochodu. Gdybyśmy spojrzeli na samochód z góry i chcieli poprowadzić przez koła dwie linie proste, w takim przypadku przecinałyby się one za pojazdem.

Ze zbieżnością dodatnią (określaną także jako zamknięta) (UŻYĆ ILUSTRACJI IDENTYFIKUJĄCEJ) mamy do czynienia, gdy przednia część koła jest skierowana do wewnątrz samochodu. W tym przypadku z kolei, gdybyśmy spojrzeli na pojazd z góry, punkt przecięcia dwóch linii prostych poprowadzonych przez koła znajdowałby się przed pojazdem

Zasada ta ma zastosowanie zarówno do osi przedniej (przód pojazdu) oraz tylnej (tył pojazdu).

Nieprawidłowa zbieżność zmusza kierowcę do wykonywania w trakcie jazdy manewrów korygujących, które mogą obniżyć bezpieczeństwo, a także spowodować nieprawidłowe i nierównomierne zużywanie opon.

KIEDY TRZEBA SKORYGOWAĆ ZBIEŻNOŚĆ

Istnieje wiele przyczyn powodujących utratę prawidłowej zbieżności. Może się zdarzyć, że jedno z kół wpadnie w trakcie jazdy w dziurę, wyjątkowo głęboką lub o ostrych krawędziach, co doprowadzi do odchylenia od pierwotnego ustawienia. Także częste uderzenia o krawężniki (szczególnie przy podjeżdżaniu), jak również niedostateczne serwisowanie zawieszenia czy nieprawidłowe montowanie jego części mechanicznych, doprowadzają do zmiany oryginalnej regulacji.

Szczegółowa kontrola opon pozwala ustalić już gołym okiem, czy zbieżność jest ustawiona prawidłowo. Jeśli jedna część bieżnika jest zużyta dużo intensywniej, trzeba odstawić samochód do warsztatu, ponieważ prawdopodobnie wszystkie cztery koła będą wymagać regulacji. Pamiętajmy o tym, że zaniedbanie tego doprowadzi do wzrostu spalania, głośniejszego toczenia kół oraz nasilonych drgań.

Przywrócenie prawidłowego kąta kół może być konieczne także wtedy, gdy kierownica nie wraca do ułożenia prostego po szybko wykonanym manewrze. Kolejnym sygnałem alarmowym jest znoszenie samochodu w prawo lub w lewo na prostym odcinku drogi. Tego typu zjawisko może być również spowodowane po prostu różnicą w ciśnieniu w oponach nierównomiernie napompowanych, dlatego warto udać się do oponiarza, aby rozpoznał faktyczną przyczynę problemu.

Tak czy inaczej regulacja zbieżności to delikatny zabieg o bardzo dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa jazdy, dlatego sugerujemy, by powierzać kontrole w swoim samochodzie doświadczonym fachowcom z Driver Center. Wysoki poziom profesjonalizmu i kompetencji naszych techników, a także najnowocześniejsze maszyny, w które wyposażamy nasze warsztaty, stanowią gwarancję najlepszej pomocy technicznej i nienagannego serwisu.

W JAKI SPOSÓB KORYGUJE SIĘ ZBIEŻNOŚĆ

Oponiarz, zanim przystąpi do badania komputerowego, wykonuje ogólny przegląd zawieszenia oraz kontroluje ręcznie luzy mechaniczne wszystkich jego komponentów, sprawdzając łożyska, piasty, drążki i ramiona. Następnie przechodzi do analizy opon, sprawdza ich ciśnienie i, w razie potrzeby, pompuje je, aby prawidłowo wypoziomować pojazd.

Dopiero po takiej serii wstępnych czynności przechodzi do kolejnego etapu, wymagającego użycia przyrządów komputerowych. Warsztaty Driver Center są wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt, wykorzystujący technologię 3D i promienie laserowe. Nowe technologie pozwalają automatycznie, w ciągu paru minut ustalić geometrię kół, dzięki czemu korekty są przeprowadzane całkowicie bezbłędnie.

Komputer dokonuje najpierw pomiaru tylnej osi pojazdu (analizując nie tylko zbieżność, ale również pochylenie i kąt nacisku). Następnie kontroli jest poddawana oś przednia (w tym przypadku kontrola obejmuje także pochylenie i wyprzedzenie sworznia zwrotnicy). Jeżeli wyniki tych pomiarów nie pokrywają się z wartościami zalecanymi przez producenta pojazdu, warsztat przeprowadza regulację odpowiednich komponentów mechanicznych - w naszym przypadku jest to kilka mocowań w zawieszeniu.

Regulując zbieżność (mierzoną nie tylko w stopniach, ale i w milimetrach), warto przeprowadzić następnie wyważanie, czyli "równoważenie" opon poprzez korektę ich obrotów, które muszą być regularne i jednolite.