SERWIS I CZYSZCZENIE KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

Uzupełnienie czynnika roboczego klimatyzacji.

Klimatyzator - sprzymierzeniec potrzebujący trochę uwagi

Gdy sezon zimowy ma się ku końcowi i ustępuje miejsca wiośnie, nadchodzi moment, w którym konieczny jest przegląd przygotowujący nas na nadchodzące miesiące. Najważniejszą czynnością jest kontrola instalacji klimatyzacyjnej, chodzi tu bowiem o element odgrywający zasadniczą rolę w zapewnieniu komfortu w okresie letnim, podczas gdy prawidłowe działanie tego układu może być zakłócone na skutek zwykłego niedopatrzenia przy napełnianiu obwodu.

Klimatyzacja działa tylko wtedy, gdy jest napełniona czynnikiem chłodniczym. Wykonanie tego zadania we własnym zakresie jest niemożliwe, ponieważ należy dysponować specjalistycznym sprzętem oraz specjalnymi zabezpieczeniami, wymaganymi z uwagi na toksyczność składnika chemicznego.

Udając się ze swoim pojazdem do warsztatu Driver Center mamy pewność, że w pełni wyposażeni mechanicy zapewnią nam odpowiednią usługę techniczną: przeprowadzą kontrolę instalacji i dokonają jej napełnienia oraz ewentualnych napraw, używając surowców najlepszej jakości, mając na uwadze satysfakcję swoich klientów, którzy potrzebują gwarancji trwałego efektu wykonanych prac.

Jednakże przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań konieczny jest szczegółowy przegląd instalacji klimatyzacyjnej. Mechanik sprawdzi, czy przewód doprowadzający jest cały i czy nie przecieka, ponieważ ten właśnie problem stanowi najczęstszą przyczynę nieprawidłowego działania klimatyzacji.

W celu ustalenia miejsc ewentualnych nieszczelności można sprawdzić, czy wokół przewodu nie nagromadziły się niewielkie ilości czynnika chłodzącego, jednak skuteczniejszą i pewniejszą metodą jest napełnienie przewodu i złączy roztworem wody i mydła: wydostające się gdzieniegdzie bańki świadczą bez wątpienia o przeciekach.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw należy całkowicie opróżnić układ z powietrza i wilgoci, stosując pompę próżniową, dopiero wtedy można przejść do prac serwisowych. Po wykonaniu wszystkich czynności na przewodach kontroluje się ilość gazu pozostałą w sprężarce. Niemal zawsze wymaga on uzupełnienia.

Po pełnym wyczyszczeniu układu i po wymianie filtra, wprowadza się do obiegu nowy gaz. Aby mieć pewność co do równomiernego napełnienia, w instalacji montuje się jeden lub kilka zaworów, pozwalających usunąć powietrze pozostające w układzie. Zawory te muszą pozostać otwarte dopóki nie zacznie z nich wypływać niewielka ilość czynnika chłodzącego.

Po zweryfikowaniu prawidłowego montażu wszystkich połączeń mechanik uruchamia samochód i włącza klimatyzację, najpierw z minimalną mocą, a następnie z maksymalną. W kolejnym etapie sprawdzane jest przy pomocy manometru na przewodzie napełniającym ciśnienie panujące w obwodzie. Jeżeli wartość utrzymuje się stabilnie na zalecanym poziomie, oznacza to, że klimatyzacja działa prawidłowo i nie ma potrzeby wykonywać innych napraw. Jeżeli natomiast występują spadki ciśnienia, należy ponownie napełnić obwód.

Kiedy klimatyzacja działa bez zarzutu, z mocą nominalną, cykle sprężarki powinny być bardzo powolne. Rytm ten może jednak ulegać zdecydowanemu zwiększeniu w przypadku wzrostu temperatury, ale nie stanowi to powodu do niepokoju.

Czynnik chłodzący, stosowany niemal we wszystkich współcześnie jeżdżących samochodach, to R134a, czyli freon. W samochodach wyposażonych w klimatyzację sprzed 1993 roku, co prawda bardzo rzadko dzisiaj spotykanych, stosuje się inny rodzaj gazu, R12 (funkcjonujący również pod nazwą freon-12), uważany już za przestarzały. Z tego względu opracowano produkty zamienne, na przykład Freeze12, nie wymagający żadnych przeróbek systemu napełniania.

Istnieją również zestawy, przy których pomocy można zastąpić poprzednią instalację nowocześniejszym rozwiązaniem. Montaż takich urządzeń musi być przeprowadzony przez fachowców. Jeżeli potrzebujecie Państwo tego typu przeróbki, prosimy udać się do Driver Center, gdzie nasi mechanicy wykonają wszystkie niezbędne prace.

KIEDY NALEŻY KONTROLOWAĆ KLIMATYZACJĘ?

Najwyraźniejszym sygnałem, by udać się z własnym samochodem do warsztatu Driver Center w celu przeprowadzenia kontroli, może być:

  • wydobywanie się nieprzyjemnego zapachu z wylotów wentylacyjnych
  • spadek wydajności chłodniczej klimatyzatora
  • powietrze wylatujące w wylotów nie jest wystarczająco schłodzone
  • wydłużenie czasu chłodzenia

We wszystkich tych przypadkach powinno się oddać samochód do kontroli w warsztacie.

ZNACZENIE FILTRÓW

Klimatyzator jest wyposażony w kilka filtrów, których czyszczenie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego działania układu, a w szczególności dla zdrowia i komfortu pasażerów.

Choć może nie wszyscy o tym wiedzą, elementy te pełnią ściśle określoną funkcję ochronną i należy je okresowo wymieniać, by uniknąć przedostawania się zgromadzonych na nich zanieczyszczeń do kabiny samochodu.

Ponadto, gdy wchodzimy do samochodu w gorący letni dzień czy w bardzo mroźny dzień zimą, należy w miarę możliwości unikać włączania klimatyzacji na całej mocy, ponieważ silny strumień powietrza uderza o filtry i może wprowadzić z powrotem do obiegu bakterie, które drażnią nos, gardło, a nawet płuca.

Dlatego też, aby prawidłowo używać instalację klimatyzacyjną, powinno się przestrzegać kilku prostych zasad:

  • wymieniać filtry kabinowe co około 15 000 km
  • przeprowadzać okresowe przeglądy jakości gazu w systemie (średnio raz na dwa lata)
  • udawać się z samochodem do warsztatu niezwłocznie po zauważeniu nieprzyjemnych zapachów
  • wymieniać filtr osuszający, jeden z najważniejszych w układzie, co 60 000 kilometrów
  • utrzymywać samochód w czystości i unikać gromadzenia się w nim kurzu