Wymiana oleju silnikowego

Zmiana oleju według zaleceń producenta pojazdu.

Olej silnikowy - pamiętaj o nim

Olej smarny to podstawowy element pozwalający utrzymać sprawność silnika. Przede wszystkim zmniejsza tarcie komponentów mechanicznych, w znaczącym stopniu zapobiegając ich niszczeniu. Dodatkowo pomaga przy chłodzeniu silnika, ponieważ przenosi ciepło z powierzchni rozgrzanych na powierzchnie zimne.

Chcąc mieć prawidłowo działający pojazd, musimy zwracać szczególną uwagę na ten płyn. Jeżeli poziom oleju za bardzo spada, czasami może dojść do zatarcia silnika i bardzo poważnych uszkodzeń.

Oprócz okresowych kontroli przewidzianych instrukcją obsługi i serwisowania, należy regularnie odwiedzać warsztat Driver Center, zwłaszcza w przypadku zauważenia jednej z poniższych nieprawidłowości:

  • Pojawienie się niebieskawego dymu w rurze wydechowej: sygnał przeciekania płynu smarnego do komory spalania, wymagający jak najszybszej naprawy
  • Obecność czarnych, lepkich kropli pod samochodem; wskazują one na uszkodzenie miski oleju. Także w tym przypadku reakcja powinna być szybka, ponieważ nieszczelność może przybierać na sile, doprowadzając do całkowitego wycieku płynu niezbędnego do smarowania.

Aby dobrać typ oleju odpowiedni dla posiadanego samochodu, warto zwrócić się do specjalistów z Driver Center, szczególnie gdy trzeba przeprowadzić całkowitą wymianę płynu. Z reguły osoby korzystające z samochodu przeważnie na odcinkach miejskich powinny stosować oleje pół-syntetyczne, które skutecznie chronią silnik przed efektami częstego ruszania, zmian prędkości i ciągłego hamowania, narażającymi części mechaniczne na silny stres.

Z kolei w samochodach eksploatowanych na trasach pozamiejskich można stosować olej mineralny, który zapewnia lepsze smarowanie dla silnika pracującego na bardziej wyrównanych, ale też i wyższych obrotach.

Na prawidłowy wybór oleju wpływa również jego wskaźnik lepkości, informujący o jakości jego spływania, czyli na ile redukuje tarcie. Jest to jednak wysoce techniczny parametr, ściśle związany z temperaturami, w których jest eksploatowany silnik. Tak więc chcąc podjąć właściwą decyzję, warto zwrócić się do ekspertów z Driver Center, którzy w oparciu o informacje na temat Twoich potrzeb i nawyków, czerpiąc z własnego doświadczenia i przygotowania, będą potrafili prawidłowo wskazać właściwy produkt.

Olej należy wymieniać co jakiś czas, pozwala to utrzymać maksymalną sprawność silnika. Zasadniczo wymianę oleju i filtrów trzeba przeprowadzać zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi i serwisowania, wyrażonymi w przedziale czasowym lub kilometrażu, jednak w przypadku intensywniejszej eksploatacji pojazdu może zaistnieć potrzeba częstszych interwencji. Także w takich przypadkach nasi fachowcy z Driver Center mogą udzielić cennych wskazówek.

Pełną wymianę oleju należy oczywiście zlecać warsztatom samochodowym, ponieważ wymaga ona specjalnego sprzętu oraz dostępu do podwozia, a także przygotowania technicznego i doświadczenia. Korzystając z usług Driver Center możecie być pewni nie tylko w pełni fachowej realizacji, zgodnej z zasadami sztuki, ale także będziecie mieć "czyste sumienie" z ekologicznego punktu widzenia, używamy bowiem najnowocześniejszego sprzętu, z którym możemy utylizować oleje przy pełnym poszanowaniu środowiska.

UZUPEŁNIANIE OLEJU

Oprócz wymiany oleju można skorzystać z usługi uzupełnienia jego poziomu, dodając niewielką jego ilość. Warto co jakiś czas sprawdzić stan oleju, posługując się w tym celu bagnetem, który wyjmujemy z gniazda, oczyszczamy chusteczką, by usunąć wszelkie pozostałości i ponownie wkładamy i wyjmujemy z miski olejowej, by zweryfikować faktyczny poziom oleju, który powinien zawierać się między dwoma znacznikami. Jeżeli poziom niebezpiecznie zbliża się do dolnego znacznika, należy zwrócić się do wyspecjalizowanego punktu, celem uzupełnienia oleju. Z takiej usługi możemy skorzystać w Driver Center.

Warto wtedy znać typ oleju silnikowego, jakiego użyliśmy poprzednio, aby uzupełnić stan takim samym produktem (lub co najmniej podobnym).