WYMIANA FILTRÓW

Zmiana filtrów według potrzeby.

FILTRY - PRAWIDŁOWE SERWISOWANIE

FILTR OLEJU

Funkcją filtra oleju jest zatrzymywanie zanieczyszczeń znajdujących się w oleju silnikowym. Wymiana tego elementu ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania sprawności silnika.

Zawsze należy dokonywać jednoczesnej wymiany oleju i filtra, przyjmując za punkt odniesienia częstotliwość lub kilometraż podany w instrukcji obsługi i serwisowania posiadanego samochodu. Zasadniczo, w przypadku silników benzynowych najnowszej generacji, olej należy wymieniać co 15 000 km, natomiast w samochodach typu diesel nawet co 30 000 km, niemniej wartości te mogą się znacząco różnić, w zależności od modelu, dlatego zawsze warto kierować się zaleceniami producenta lub zwrócić się bezpośrednio do warsztatu Driver Center, gdzie pracownicy będą potrafili udzielić szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii.

Jeżeli samochód, który posiadamy, nie jest najnowszy, zalecamy częstsze przeprowadzanie wymiany oleju i filtra, nawet co 10 000 km, ponieważ zużycie komponentów w silniku może powodować zwiększone zużywanie środka smarnego. W takim przypadku tym bardziej powinniśmy zwracać się do warsztatów Driver Center, ponieważ znajdziemy tam gwarancję prawidłowego wyboru; opinia mechanika jest podstawą przy określaniu rzeczywistej potrzeby dokonania takiego zabiegu.

Jeżeli natomiast na przestrzeni roku pokonujemy swoim samochodem stosunkowo niewielką liczbę kilometrów, powinniśmy stosować wyznacznik czasowy i dokonywać wymiany filtra co dwa lata, by utrzymać silnik w pełnej sprawności.

Kiedy samochód jest jeszcze na gwarancji, chcąc utrzymać jej ważność musimy zlecać wymianę filtra oleju autoryzowanemu warsztatowi samochodowemu.

Jeśli chodzi o motocykle, częstotliwość wymiany oleju i filtra jest raczej większa. Tak jak i w przypadku samochodów, kierować się należy przede wszystkim zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta lub zasięgnąć bezpośrednio opinii mechanika z Driver Center, jednak zasadniczo można powiedzieć, że skutery wymagają przeprowadzenia takiej interwencji co około 4 000 km, natomiast dla motocykli o większej pojemności silnika można zwiększyć ten wskaźnik do około 7 000 km.

Warsztaty samochodowe Driver Center zapewnią Państwu kompleksowe usługi, wraz z doborem odpowiedniego oleju, który pozwoli jak najdłużej utrzymać silnik w dobrym stanie. Zlecenie tego typu prac serwisowych fachowcowi daje poczucie bezpieczeństwa także co do prawidłowego efektu, warto bowiem wiedzieć, że wymiana filtra oleju niezgodna z zasadami sztuki może doprowadzić do uszkodzenia silnika.

FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza to jeden z elementów układu zasilania silnika. Jak mówi sama nazwa, przechodzi przez niego powietrze zasysane z zewnątrz i przepływające następnie do komory spalania. Obecność filtra, wykonanego zazwyczaj z papieru, chroni silnik przed przedostawaniem się do jego wnętrza obcych ciał, takich jak liście, zanieczyszczenia czy woda.

Zbyt stary lub zabrudzony filtr powietrza stwarza ryzyko obniżenia jakości spalania, czego wynikiem jest wzrost zużycia paliwa.

Filtr ten, podobnie jak i inne, należy wymieniać zgodnie ze wskaźnikami podanymi w tabeli serwisowania, opracowanej przez producenta pojazdu. Z reguły standardowa eksploatacja w warunkach miejskich determinuje konieczność wymiany filtra powietrza co około 20 000 - 30 000 km. Z kolei kierowcy jeżdżący po drogach nieutwardzanych powinni wymieniać filtr powietrza częściej.

W warsztatach Driver Center można przeprowadzić kontrolę stanu tego komponentu i uzyskać niezbędną pomoc techniczną wyspecjalizowanych mechaników, czy to w zakresie wymiany, czy czyszczenia. Czyszczeniu można poddawać tylko niektóre filtry, z reguły zaprojektowane do zastosowań w motoryzacji sportowej, różniące się od filtrów papierowych, montowanych zazwyczaj w zwykłych pojazdach.

Nasi fachowcy zapewnią Wam dobór produktów najlepszych dla Waszego samochodu i dla Waszych potrzeb.

FILTR PALIWA

Filtr paliwa chroni przed zanieczyszczeniami w benzynie, oleju napędowym czy paliwie i nie dopuszcza, by ulegały one spalaniu w silniku Waszego samochodu, ponieważ w ten sposób doszłoby do uszkodzenia układu zasilania. Także ten filtr należy wymieniać zgodnie z odstępami czasowymi i kilometrażami określonymi przez producenta.

Częstotliwość wymiany filtra różni się w zależności od rodzaju doprowadzanego paliwa.

W przypadku samochodów benzynowych nie jest wymagana częsta wymiana. Dla pojazdów najnowszej generacji zaleca się wręcz wymianę po przejechaniu mniej więcej 100 000 kilometrów. W przypadku starszych silników benzynowych oraz wczesnych silników z wtryskiem elektronicznym, wyprodukowanych około 1993 roku, lepiej nie przekraczać 30 000 km.

Jeżeli chodzi o samochody na olej napędowy, trzeba uwzględnić fakt, że w najnowszych modelach filtry są zintegrowane z licznymi czujnikami, dlatego szczególnie mocno reagują na zanieczyszczenia obecne w paliwie. W instrukcjach obsługi i serwisowania producenci zalecają, by wymiany dokonywać po przejechaniu około 50 000 - 60 000 km, jeśli jednak istnieje podejrzenie, że stosowany olej napędowy jest zanieczyszczony, na przykład obserwując to w postaci przerw w doprowadzeniu paliwa lub utraty mocy silnika po tankowaniu na niesprawdzonej stacji benzynowej, warto niezwłocznie udać się do warsztatu Driver Center z prośbą o poradę. Niemniej jednak w najnowszych pojazdach jest zainstalowana kontrolka sygnalizująca obecność wody lub zanieczyszczeń i jeśli się zapali, również natychmiast powinniśmy się skonsultować z fachowcami z Driver Center.

Filtry w modelach z napędem gazowym wymagają częstszej wymiany. W przypadku zabrudzenia filtra w pojeździe zasilanym na gaz może nastąpić odczuwalny spadek mocy, pojawienie się drgań przy przyspieszaniu oraz powolna odpowiedź pedału gazu. Przeciętnie wymiana filtra GPL staje się konieczna po przejechaniu 15 000 km, natomiast dla metanu liczba przejechanych kilometrów wynosi około 30 000 km.

Wymianę filtra paliwa należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi, ponieważ chodzi tu o niezwykle delikatny element, o wielkim znaczeniu dla trwałości silnika. Co więcej, układ zasilający jest pod ciśnieniem, dlatego nieprawidłowo przeprowadzony serwis może stworzyć poważne zagrożenie pożarem.

Technicy Driver Center oddają do Waszej dyspozycji cały swój profesjonalizm, zapewniając wysokiej jakości usługę doradzą Wam odpowiednią częstotliwość wymiany, z którą zapewnicie swojemu samochodowi sprawny silnik.

FILTR KABINOWY

Aby chronić pasażerów przed szkodliwymi czynnikami, które mogłyby przenikać do kabiny poprzez instalację klimatyzacyjną, nie wolno zapominać o prawidłowej konserwacji tak zwanego filtra przeciwpyłkowego, nazywanego tak, ponieważ jest zwyczajowo kojarzony z sezonem wiosennym i z pyłkami roślin, chociaż w rzeczywistości przechwytuje skutecznie wiele innych typów zanieczyszczeń.

Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, jednak małe i zamknięte pomieszczenie, jakim jest kabina samochodowa, może sprzyjać rozwojowi bakterii wzmagających podrażnienia błon śluzowych, nudności, bóle głowy, reakcje alergiczne. Aby uniknąć tych problemów, trzeba dbać o to, by filtry kabinowe były całe i skuteczne (pamiętajmy również o tym, że nie mają one nic wspólnego z klimatyzatorem, ponieważ są instalowane przed nim).

Dlatego też zaleca się ich wymianę mniej więcej raz do roku, szczególnie gdy samochód jest mocno eksploatowany w strefach miejskich o dużej koncentracji sadzy oraz zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu lub z pojazdów z silnikiem diesla. Także wtedy, gdy w ciągu roku pokonuje się ponad 15 000-20 000 km, niezależnie od rodzaju drogi, powinno się z podobną częstotliwością dokonywać wymiany, lub przynajmniej przeprowadzać częste badania.

Ogólnie rzecz biorąc, wymiana filtrów w kabinie jest wskazana, gdy przepływ powietrza pochodzącego z systemu ogrzewania lub klimatyzacji spada lub wyczuwa się w nim nieprzyjemny zapach.

Obecnie niektóre z filtrów kabinowych, oprócz blokowania cząstek pochodzących z zewnątrz, mogą również oczyszczać powietrze z zapachów. Taki efekt uzyskuje się poprzez dodanie jednej warstwy węgla aktywnego do tradycyjnych włókien, z których zbudowany jest filtr. Z kolei łączne stosowanie różnych filtrów umożliwia blokowanie szkodliwych gazów, wywołujących kaszel i bóle głowy.

Filtr takiego typu można wymienić samemu, jednak zlecenie tego zadania technikowi daje zawsze większą pewność. W warsztatach Driver Center wymianę przeprowadza się wraz z odkażaniem kanałów powietrza przy użyciu specjalnych produktów przeciwbakteryjnych, które usuwają wszelkie zanieczyszczenia.

FILTR KLIMATYZACJI

Kontrolę i dezynfekcję filtra klimatyzacji warto przeprowadzać wraz z nadejściem sezonu letniego. Serwisowanie tego komponentu ma szczególne znaczenie dla komfortu pasażerów, ponieważ nieodkażany układ może wprowadzać do obiegu w kabinie szereg zanieczyszczeń, które zwiększają ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem.

Ponadto, zaniedbywanie tego elementu może doprowadzić do wadliwego działania klimatyzatora, zarówno jeśli chodzi o temperaturę, jak i strumień powietrza doprowadzanego do kabiny.

Gorąco zachęcamy, by kontrolę i odkażanie filtra zlecać wyspecjalizowanym technikom w Driver Center, ponieważ w ten sposób można zapobiegać tworzeniu się grzybów, rozwijających się w wilgotnym środowisku i tworzących niezdrowe warunki we wnętrzu kabiny.

Nasi specjaliści sprawdzą dodatkowo, czy w układzie znajduje się wystarczająca ilość czynnika chłodniczego i czy nie trzeba uzupełnić jego poziomu. Zazwyczaj wszystkie te kontrole są przeprowadzane w ramach przeglądu wykonywanego w Driver Center.