ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο νόμος επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών τύπων ελαστικών εφόσον ελαστικά του ίδιου τύπου τοποθετούνται στον ίδιο άξονα.

 

Όταν αλλάζετε μόνο δύο ελαστικά, σας συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε τα νέα ελαστικά στον πίσω άξονα.

Αντίθετα με τον εμπρός άξονα όπου μπορείτε να εντοπίσετε και να προσπαθήσετε να διαχειριστείτε μία κρίσιμη κατάσταση με ελιγμούς διεύθυνσης (όπως ξεκίνημα υδρολίσθησης, ξαφνικό κλατάρισμα κλπ.), ο πίσω άξονας είναι πιο προβληματικός από απόψεως ελέγχου. Ο οδηγός δεν έχει τρόπο να παρέμβει άμεσα.

Μία ξαφνική απώλεια πίεσης λόγω κλαταρίσματος ενός ελαστικού στον πίσω άξονα ή μία ξαφνική απώλεις πρόσφυσης σε μία στροφή ή στην ευθεία σε βρεγμένο δρόμο, μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια του οχήματος και να είναι δύσκολο να ελεγχθεί.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι συνθήκες στον πίσω άξονα από απόψεως ασφάλειας και αποτελεσματικότητας πρέπει να είναι άριστες