ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Πέρα από τους περιοδικούς ελέγχους που παρέχονται στο βιβλίο συντήρησης, είναι σημαντικός ο έλεγχος των λαδιών σε ένα Driver Center.

Λάδι κινητήρα: Μην το παραβλέπετε ποτέ

Το λιπαντικό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του κινητήρα. Η κύρια λειτουργία του είναι να μειώνει την τριβή των μηχανικών εξαρτημάτων, αποτρέποντας δραστικά τη φθορά τους. Συμβάλλει επίσης στην ψύξη του κινητήρα, καθώς μεταφέρει θερμότητα από τις πιο θερμές στις πιο ψυχρές επιφάνειες.

Η δέουσα προσοχή σε αυτό το υγρό είναι σημαντική ώστε να έχουμε ένα αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση. Αν η στάθμη του λαδιού είναι πολύ χαμηλή, στην πραγματικότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει κόλλημα του κινητήρα, με πολύ εκτεταμένες ζημιές.

Πέρα από τους τακτικούς ελέγχους που καθορίζονται στις οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε ένα Driver Center εάν παρατηρήσετε αυτές τις ανωμαλίες:

  • Εμφάνιση γαλάζιου καπνού από το σωλήνα της εξάτμισης: Το πρόβλημα υποδηλώνει διείσδυση λιπαντικού στο θάλαμο καύσης, που θα πρέπει να επισκευαστεί το ταχύτερο δυνατό
  • Παρουσία μαύρων παχύρρευστων σταγόνων κάτω από το αυτοκίνητο: υποδεικνύει βλάβη στο κάρτερ λαδιού. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση είναι σκόπιμο να παρέμβετε νωρίς, επειδή η απώλεια μπορεί να αυξηθεί, με αποτέλεσμα η απομένουσα ποσότητα λαδιού να μην επαρκεί για τη λίπανση

Για να επιλέξετε το καταλληλότερο λάδι για τον τύπο του αυτοκινήτου σας, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς του Driver Center, ειδικά αν πρέπει να κάνετε πλήρη αλλαγή λαδιού. Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορούμε να πούμε ότι για όσους χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο ως επί το πλείστον σε αστικούς δρόμους, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ημι-συνθετικό λάδι, το οποίο προστατεύει αποτελεσματικά τον κινητήρα από συχνές εκκινήσεις, μεταβολές ταχύτητας και συνεχή πέδηση, που υποβάλλονται τα μηχανικά μέρη σε υψηλή πίεση.

Στην περίπτωση κατά την οποία το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται κυρίως σε εξωαστικές διαδρομές, αντιθέτως, μπορεί να χρησιμοποιείται ένα ορυκτέλαιο, το οποίο είναι σε θέση να εγγυάται καλύτερη λίπανση όταν ο κινητήρας κινείται με σταθερότερο, αλλά υψηλότερο αριθμό στροφών.

Στην επιλογή του σωστού λιπαντικού σημαντικό επίσης ρόλο παίζει ο δείκτης ιξώδους: δείχνει την «ομαλότητά» του, δηλαδή την ικανότητα μείωσης της τριβής, αλλά πρόκειται για μια πολύ τεχνική παράμετρο που συνδέεται στενά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας του κινητήρα. Για να λάβετε μια απόφαση στο θέμα αυτό, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε με το Driver Center εξηγώντας τις ανάγκες και τον τρόπο οδήγησής σας: οι τεχνικοί θα σας κατευθύνουν σίγουρα στη σωστή επιλογή.

Το λάδι πρέπει να αλλάζεται τακτικά, ώστε να μπορεί η μηχανή να διατηρεί μέγιστη αποδοτικότητα. Σε γενικές γραμμές, είναι απαραίτητο να αλλάζετε το λάδι και το φίλτρο σύμφωνα με τα σχετικά χρονικά διαστήματα ή τις χιλιομετρικές αποστάσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του οχήματος, ενώ οι τυχόν σκληρότερες χρήσεις ενδεχομένως απαιτούν συχνότερη επέμβαση. Και σε αυτή την περίπτωση, οι εμπειρογνώμονες του Driver Center θα σας παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η πλήρης αντικατάσταση του λιπαντικού, φυσικά, θα πρέπει να γίνει στο συνεργείο, καθώς απαιτεί ειδικά εργαλεία και πρόσβαση στο κάτω μέρος του αμαξώματος, καθώς και τεχνικές γνώσεις και εμπειρία. Στο Driver Center θα έχετε όχι μόνο τη σιγουριά παρεμβάσεων που εκτελούνται με τεχνικά άρτιο τρόπο, αλλά και «καθαρή συνείδηση» σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων: χάρη στον προηγμένο εξοπλισμό μας, το χρησιμοποιημένο λάδι απορρίπτεται με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΑΔΙΟΥ

Εκτός από την αλλαγή λαδιού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συμπλήρωση, ακόμη και σε μικρή ποσότητα, όταν η στάθμη του μειωθεί. Πράγματι, σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορείτε να ελέγχετε τη ράβδο στάθμης: θα πρέπει να την εξαγάγετε από το περίβλημά της, να την καθαρίσετε με ένα χαρτομάντιλο για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε σημάδι, να την βάλετε και πάλι στο έδρανο της και να την ξαναβγάλετε εκ νέου για να ελέγξετε την ακριβή στάθμη του λαδιού, η οποία πρέπει να είναι μεταξύ των δύο εγκοπών. Αν είναι επικίνδυνα κοντά σε αυτή της ελάχιστης στάθμης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα εξειδικευμένο κέντρο,όπως το Driver Center μας, για συμπλήρωση λαδιού.

Σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν καλύτερο να γνωρίζετε τον τύπο του λαδιού του κινητήρα που χρησιμοποιήσατε την προηγούμενη φορά, προκειμένου να συμπληρώσετε με τον ίδιο τύπο (ή τουλάχιστον παρόμοιο).