ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τα συνεργεία της αλυσίδας Driver είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε προσωπικό απαρτιζόμενο από επαγγελματίες και τεχνικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι σε θέση να αναλάβουν τη φροντίδα του οχήματός σας από το Α έως το Ω, όποιος και αν είναι ο τύπος του: οχήματα επαγγελματικής χρήσης, πολυτελή αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, εταιρικά φορτηγά, καμιόνια, οτιδήποτε.

Κάθε Driver Center είναι κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να αναλάβει τη φροντίδα του αυτοκινήτου σας και να σας προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και συντήρηση. Τα δυνατά μας σημεία είναι η εμπειρία και η εξειδίκευση των διαφόρων υπαλλήλων μας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται μηχανικοί και τεχνικοί ελαστικών.

Όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τα εξειδικευμένα συνεργεία Driver Center έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιούνται με σκοπό να προσφέρουν στους πελάτες τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και να διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας.

Επιπλέον, προκειμένου να προσφέρουν καλύτερες και όσο το δυνατόν ακριβέστερες υπηρεσίες, κατόπιν αιτήματος, τα συνεργεία Driver μπορούν να κρατούν ιστορικό των εργασιών συντήρησης και επισκευής που πραγματοποιούνται στα αυτοκίνητα των τακτικών πελατών τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μια ακόμη πιο αποτελεσματική και έγκαιρη υποστήριξη για τη συντήρηση των οχημάτων τους. 

Γνωρίζοντας το είδος των εργασιών και τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες αυτές πραγματοποιήθηκαν, οι μηχανικοί των συνεργείων Driver θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο όχημα και να υποδεικνύουν την ιδανική στιγμή για περαιτέρω ενέργειες, με σκοπό την αύξηση της αντοχής και της διάρκειας ζωής του οχήματος.

Το δίκτυο Driver είναι ευρέως διαδεδομένο και επεκτείνεται συνεχώς, σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια.

Ανακαλύψτε το πλησιέστερο Driver Center, ζητήστε μια προσφορά και επιλέξτε για το αυτοκίνητό σας την ποιότητα και την αξιοπιστία που μόνο οι ειδικοί μας μπορούν να προσφέρουν.