ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η σωστή συντήρηση των ελαστικών εγγυάται καλύτερες επιδόσεις σε επίπεδο ασφάλειας και διάρκειας.


Συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες για την αποφυγή προβλημάτων κατά τη χρήση ελαστικών:


  • Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών όταν αυτά είναι κρύα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και πάντα πριν από ένα μεγάλο ταξίδι (συμπεριλαμβανομένης της ρεζέρβας). Πάντα διατηρείτε την πίεση που δηλώνεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή για τις διαφορετικές θέσεις και το είδος της χρήσης. Ποτέ μην μειώνετε την πίεση εάν τα ελαστικά είναι ζεστά. Να θυμάστε ότι ελαστικά με πίεση λιγότερη της κανοικής αυξάνουν την αντίσταση κύλισης και συνεπώς την κατανάλωση.


  • Πάντα διασφαλίζετε, με οποιονδήποτε τύπο βαλβίδας, ότι υπάρχει καπάκι και σφίξτε το με το χέρι μόνο. Σκοπός του καπακιού είναι να εμποδίζει ξένα σώματα να καταστρέφουν τον εσωτερικό μηχανισμό της βαλβίδας, προκαλώντας έτσι απώλεια πίεσης.


  • Αλλάζετε τα ελαστικά από τον έναν άξονα στον άλλο, χωρίς να τα σταυρώνετε, αφού διανύσετε μία απόσταση περίπου 10.000 χλμ. Αυτό περιορίζει τη φθορά καθώς διατηρεί την αρχική οδική συμπεριφορά του οχήματος και την ανομοιόμορφη φθορά του πέλματος (που προκαλείται συνήθως από την ευθυγράμμιση των τροχών και τις γωνίες κάμπερ εκτός των ορίων που θέτει ο κατασκευαστής του οχήματος). Προτείνουμε έναν τακτικό έλεγχο των χαρακτηριστικών γωνιών αναρτήσεων του οχήματος (κυρίως ευθυγράμμιση και κάμπερ).


  • Σε περίπτωση προσκρούσεων με κράσπεδα, λακούβες του δρόμου και λοιπά εμπόδια ποικίλης φύσης είναι σημαντικός ένας έλεγχος του εσωτερικού του αυτοκινήτου από ειδικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό του ελαστικού που να μην είναι εμφανής, ούτε καν ορατή από το εξωτερικό. Ένα φούσκωμα στο πλευρό, για παράδειγνα, μπορεί να δηλώνει δομική ζημιά. Στην περίπτωση αυτή, το ελαστικό ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πάντα άμεσα ορατά σημάδια της ζημιάς  που έχει υποστεί το ελαστικό, γι' αυτό συνιστούμε τακτικό έλεγχο του προσβεβλημένου ελαστικού. Είναι καλύτερα να επισκέπτεστε έναν ειδικό για εσωτερικό έλεγχο του ελαστικού.