Kiedy wymienic

Dopuszczalny przebieg to liczba kilometrów, które można przejechać, zanim oponę trzeba będzie zmienić wskutek zużycia.


Kodeks Drogowy określa, że opona jest zużyta i nie nadaje się do dalszej eksploatacji, jeśli głębokość bieżnika wynosi mniej niż 1,6 mm.
Zużycie bieżnika można łatwo sprawdzić korzystając ze wskaźników umieszczonych w pobliżu oznaczenia TWI w górnej części ściany bocznej.

Wskaźniki te znajdują się w głównych rowkach bieżnika. Mają postać gumowych wypustek o wysokości dokładnie 1,6 mm.
Zatem, jeśli głębokość bieżnika spadnie poniżej 1,6 mm, w miejscu wypustki nie będzie w ogóle widoczny rowek. W takiej sytuacji oponę należy wymienić.

Należy pamiętać, że skuteczność działania opony na mokrej nawierzchni spada proporcjonalnie do zmniejszenia głębokości bieżnika. Im wyższe zużycie bieżnika, tym mniejsza ilość  wody z nawierzchni może zmieścić się w jego rowkach.


Powoduje to spadek poziomu bezpieczeństwa: wydłuża się droga hamowania i może zachodzić aquaplaning.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wymianę opon gdy głębokość bieżnika spada poniżej 3 mm. Zalecenie to obowiązuje bez względu na warunki klimatyczne, które mogą ulegać szybko zmianie.

Istnieją sytuacje, w których konieczna jest dokładna kontrola opon, niezależnie od obowiązków nakładanych przepisami. Nieregularne lub miejscowe zużycie, łuszczenie się bieżnika i ścian opony oraz wybrzuszenia to objawy, których nie wolno lekceważyć.

Zwłaszcza wybrzuszenie ściany opony oznacza poważne zagrożenie. Odkształcenia tego rodzaju powstają najczęściej po raptownym najechaniu na krawężnik, wpadnięciu w dziurę w nawierzchni lub innym tego rodzaju zdarzeniu. Oznaczają, że w oponie zaszły poważne, niedające się naprawić zmiany i nie jest możliwe zagwarantowanie pierwotnego poziomu bezpieczeństwa.